Qeta

“آیا خودمان را در آینۀ حکومت دیده‌ایم؟”

… “حال و روزمان با حرف زدن خوش نمی‌شود” · ترجیح می‌دهم که نه: بارتلبی محرر و سه جستار فلسفی · “ناگهان حقیقت” · درمانده در زمان · “آیا خودمان را در آینۀ حکومت دیده‌ایم؟

… حرف زدن خوش نمی‌شود” · ترجیح می‌دهم که نه: بارتلبی محرر و سه جستار فلسفی · “ناگهان حقیقت” · درمانده در زمان · “آیا خودمان را در آینۀ حکومت دیده‌ایم؟

“آیا خودمان را در آینۀ حکومت دیده‌ایم؟” یکی از بیماری‌های مشترک میان ما و سیاستمداران، تناقضی است که میان حرف و عمل‌مان دیده می‌شود. البته که یک ایرانی می‌تواند حکومت …

برچسب‌ها:,

فروشگاه مارکت سنتر