Qeta

اگر آزادی بیان از ما گرفته شود همچون گوسفندان زبان بسته ایی خواهیم شد که به سوی…

جملات زیبا و آموزنده از جرج واشنگتن در نیکند.

اما اکنون آزادی بیان به نوعی در قید و بند ضرورت و مصلحت گرفتار شده … آزادی بیان مفهومی است که عموماً از آن به آزادی اندیشه و عقیده تعبیر … همتی تصریح کرد: به نظر نمی‌رسد که اسلام جلوی بیان اندیشه را گرفته … تا اندیشه‌ای بیان نشود، نقد هم ممکن نیست، پس اگر اندیشه نقد نشود، حق و …. ما ملت گریه سیاسی هستیم.

ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﭼﻮن ﻣﻨﻄﻖ رﯾﺎﺿ ، ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ رﯾﺎﺿ ﻣﺤﺾ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﻧﻪ رﯾﺎﺿ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻧﻪ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ اﯾﻨﺪو را ﻣ …. ﺷﺪ. در زﯾﺮ، ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ، ﺑﻪ ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣ داﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﯾ …. ﻗﻀﯿﻪ ی ﻧﺎﺗﻤﺎﻣﯿﺖ اول ﮔﻮدل: اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﻫﻤﻪ ی ﮔﺰاره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻋﺪاد ﻃﺒﯿﻌ درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ را در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﻢ، …. ﯾﻌﻨ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ «دﺳﺘﻮر ﯾ زﺑﺎن» و ﻧﺤﻮه ی ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺎزی و ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزی در آن زﺑﺎن ﺑﯿﺎن ﺷﻮد، و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ …

سرآغاز مثنوی همین دوری وجدائی مطرح شده است وبراستی اگر ما جدائی خود را درک نکنیم چگونه … اگر خواسته باشیم با مولوی همنوا شویم ودور افتادگی خود را همچون نائی که از … نویسنده قبل از هر چیز مایل است حضرت مولوی را از دریچه ای دِیگر و با اقتباس به …. الدین شیفته این اشعار می شود، از مولوی میخواهد ادامه این اشعار را بسراید، مولوی هم با …

سوریانی چیز دیگری می شود. … بسته است و اگر راه حل نهایی ای برای گشودن بن بستهای تفسیری فعلی و در نتیجه ایجاد امکان …. اگر بعضی از جنبه های قرآن، آنگونه که به صراحت از سوی متفکرانی همچون سروش و …

آزادی در همه ي ملت ها، ســقف دارد. … اگر نوجوانــان و جوانانی که امروز با هویت جعلی در …. ای که بانامت جهان آغاز شد/ دفتر ما هم به نامت باز شد … ما. نیز؛ که معلمان آينده کشور هستیم و نسلی که امام )ره( به آن ها امید بسته بود را …. می کند اما او بیان کرد رهبری انقالب …. من به عنوان يک معلم می خواهم دانش …. گرفته شود، همچون گوسفندان زبان بسته.

رصد‌خانه «تابناک»، خبر‌هایی برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا … که جلسه ویژه‌ای تشکیل شود، این موضوع خطرناکی است که علیه کشور ما در حال انجام است. … شنیده شده حتی از کشور عربستان پول در اختیار دلال‌ها قرار می‌گیرد تا … با زبان دیپلماتیک اظهار نظر و عمل کند؛ اگر چه زبان دیپلماتیک به معنای …

شود. از آنجا که رورتی از دیویدسن تأثیر پذیرفته لذا بد نیست مختصراً به نظر …. ای را به زبان می …. نیازی نداریم: ما حتی بدون مدد گیری از صدق پیروز خواهیم شد و. به … تا بحال فیلسوفی غیر از رورتی در بیان فلسفه خود از استعاره. » … اگر آنگونه که رورتی ادعا می … های زبانی و نقش استعاره در آنها را نادیده بگیریم چون ویتگنشتاین در.

پیامبر: كسي كه به اندازه يك دانه خردل نخوت در دل داشته باشد وارد بهشت نمي شود. … امام علی: در فتنه ها همچون بچه شتر باش که نه پشت دارد تا بر آن سوار شوند و نه … افلاطون: زينت انسان در سه چيز است ؛ علم، محبت، آزادي. ….. به هر وسيله اى كه مي توانيد؛ اگر زن خوب گيرتان آمد بسيار خوشبخت خواهيد شد و اگر ….. اینشتین: زبان من جهان من است.

معمولا انتظار می‌رود که پیامبران به عنوان عالی‌ترین مقام‌های مذهبی و … گفتند مترس [ما] دو مدعى [هستيم] كه يكى از ما بر ديگرى تجاوز كرده پس ميان ما به حق داورى كن و از … که اهریا را سوی فلان دشمن فرست و بفرستاد که پیروز شد و به داوود نوشت. … كشته شود، بايد اين كار را بكنيد، و به جاى يك ميش چهار مـيـش از گوسفندان او …

اسلام همانقدر که به مردان دستور میدهد تا از #چشم_چرانی و نگاه به نامحرم خودداری ‌کنند، به … ولی من می گویم اگر حتی با نظر #شهوت آلود به کسی نگاه کنی همان وقت در دلت با او #زنا کرده ای”. …. چون گوسفندان فریاد گرگ‌ها را شنیدند که از آزادی و #حقوق شان دفاع می‌کنند، … یا بگویید روش ما این است یا اینکه خفه شوید و دم از آزادی بیان نزنید

داستان آن زنی که به خلیفه در باب مهر دختران در داخل مسجد اعتراض کرد را، … در این مقاله تلاش ما به این است تا مفهوم نظام حکومتداری و ارتباط آن با اسلام را … من كه رئيس شما شده ام بهتر از شما نيستم و اگر من كار خوبى انجام دادم، مرا ياري …. گرفته شود» و بدين ترتيب حدود حاكم را نسبت به مردم بيان نمود كه از آن تجاوز نكنند.

بجای« ما لا تَعْلَمُونَ » فرمود: «ما لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ» تا یادآور شود که اگر انبیا ….. اگر انسان بداند که خداوند حکیم و رحیم است و او نیز بنده ای بوده که قبلاً هیچ نبوده؛ «لَمْ ….. در آیه ی قبل بیان شد که اگر کتمان کنندگان،توبه کرده و حقایق را بیان نمایند، مورد ….. به سوی حقّ و شکستن سدهای تقلید کورکورانه، همچون کسی است که گوسفندان و …

تقسیم‌بندی‌های زیر به جهت فهم بهتر آیات قرآن و برداشت‌هایی است که از قرآن شده است. … پس لازم است ابتدا آیه را بشناسیم تا معلوم شود در تفسیر قرآن به چه چیزی آیه گفته می‌شود. … اگر مرحله‌ قرائت، ما متوجه کلام معجزه‌آسای حق تعالی نشده و حق‌بودن آن درک نشود، … اول اینکه چون اکثر احادیث به زبان متشابه بیان شده‌اند لذا گشودن رمز زبان …

ناامیدی به سوی خدا فریاد بر می آورند؛ ندای آنانی را خواهید شنید که در اوج شادی …. ما باید با همان عشق و عالقه ای که در این مزامیر یافت می شود، خدا را بپرستیم . ….. تا به كی ای خداوند، تا به كی؟3 را فرا گرفته. 5: 4 …… آنگاه خواهم توانست از شر گناه آزاد شده ، بی عیب باشم . ….. زبان بسته و وحشت زده و بی اراده ، بلکه پیروانی که به اندازه.

من با مرگ آشنا و مأنوس شده‌ام. یگانه دوست من است، تنها چیزیست که از من دلجویی می‌کند. قبرستان مناپارناس به یادم می‌آید. دیگر به مرده‌ها حسادت نمی‌ورزم، من هم از دنیای آنها …

که به‌معنی «خدا با ما» است.۲۴چون یوسف از خواب بیدار شد، آنچه فرشتۀ خداوند به او فرمان …. گفت: «اگر در برابرم به خاک افتی و پرستشم کنی، اینهمه را به تو خواهم بخشید. ….. ۱۸چون عیسی دید گروهی بی‌شمار نزدش گرد‌‌آمده‌اند، امر فرمود: «به آن سوی دریا برویم. … که داماد از ایشان گرفته شود، آنگاه روزه خواهند گرفت.۱۶هیچ‌کس پارچۀ نو را به جامۀ …

چطور حضور سگ در خانه های ما فرهنگ محسوب می شود در حالیکه که دین ما و … آزادی او را محدود کرده همانطوریکه گاو و اسب را نباید به خونه آورد چون مکان زندگی …. ما به جای مثلا پرداختن به مسئله بیکاری شده سگها و این که سگها بیان …. خیلی بی خود می کنن عده ای حیوان زبان بسته را از حق خودش محروم می کنن می برن در آپارتمان!

حوادثی که به حضرت سلیمان نسبت داده شده و مشهور عام و خاص است و در آثار ادبی همچون مثنوی مولوی، …

بهار در پاسخ به بیضائی قصیده ای سرود که در آن ضمن شرح نسب نامه ی خود مفاهیمی از … برای نمونه، مفهوم وطن خراسانی ، چنانکه فراتر خواهیم دید، در عنفوان جوانی و ابتدای …. جدائی که تبدیل به عصاره ای دردناک ولی الهام بخش در دل شاعر می شود تا مناظرو دیگر … توانائی بیان او در ساختن تر کیباتی همچون “لوای گل ” ، “جفای گل” ، “غطای گل” …

اسلاف و گذشتگان ما این دین را به شکل «مجموعه ای از قوانین الهی که انسانها را … آزادی فکر، آزادی بیان و آزادی وجدان از حقوق مسلّم هر شخص می باشد… و باز از نظر اسلام، بدون این که تفاوت نژاد، جنس، رنگ، زبان و دین مطرح … از ارادۀ الهی منشأ گرفته و از جانب خداوند به طور امانت به انسانها احسان شده …. دستانت را پینه بسته ای!

مشکلات دنیای اسلام با همراهی مسلمانها با هم، با همدلی مسلمانها با هم حل خواهد شد؛ باید … دیگر از جای جای جهان بدان‌جا گسیل شوند؛ موجودیّتی حقیقی نادیده گرفته شود و موجودیّتی … ما در کنار فلسطینیها ایستادیم، در کنار مردم مؤمن کشورهای منطقه ایستادیم، چون … ده سال پیش اگر به شما این حرف را میزدند، چه کسی باور میکرد که یک روزی بین …

در جامعه دخترانی هستند، از دوره ای های خودشان، از آشنایان و همسایه های خودشان، شوهر مناسب … ما باید کاری کنیم تا سنّتهای محدود کننده را که بی جا، به جامعه تحمیل شده، در جامعه …. و اگر مثلاً زودتر بگوید، این در جامعه زشت است و معلوم می شود که شوهر می خواهد! … مردم بیان بفرمایید، که پیغمبر فرمودند: من از عقل این زن تعجب می کنم، چون برای …

فیروزالدین فیروز،. وزیـر صحـت، روز یکشـنبه )6 اسـد( در مراسـمی کـه به … می شـود و بیشـتر از سـی میلیـون نفر، به ویـروس نوع B … من »تبسم«م را از دولت می خواهم! 2 … کاروان شـهدا، برخاف شـایعه ای کـه روی زبان ها …. حضـوری گرفته شـده اسـت و ملـزم نیسـتیم که … پیکارهـای انتخاباتـی، از سـوی نامـزدان ریاسـت جمهـوری.

این اثر تاریخی که بلندترین رمان رضا براهنی به شمار می آید از لحاظ … دو چيز را به روشني به ياد مي آورم که لوله اي از نور که از کاميون نظامي پارک شده در کنار ….. دهد كه شعر بايد با جمله ي مختلط به سوي تفكر در زبان رانده شود، فروغ فرخ زاد هم … چون جهان زن درست كشف و بيان نشده است، دادن اطلاعات از طريق نوشته، و مرتبط …

کلمه «اخلاق» جمع «خلق» است که به معنای شکل درونی انسان و سرشت و سجیه آمده است. … اخلاق گفته شده است اخلاق تقدم بر دین دارد و از اینرو جامعه ای می تواند دینی باشد اما … به این معنا که اگر در مقام صدور حکم میان احکام فقهی از سویی و احکام اخلاقی از سوی … یابد اگر آزادی تکوینی در جهت نفسانیت و مرتبه حیوانی آدمی بکار گرفته شود و …

نظرات خود را از طريق پنجره ای که در سمت چپ همين صفحه قرار داده شده به زبان و خط … اما اينکه بعضی می گويند: ما پادشاهی مشروطه نمی خواهيم و دموکراسی می خواهيم، … درحالی که دمکراسی می تواند در دو مدل پادشاهی مشروطه و جمهوری عرضه شود. … اگر بخواهيم کاربردی نگاه کنيم، حکومت حاضر بدون حضور ولايت فقيه و شورای …

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر