Qeta

خدا مردان را چند همسری نیافریده؟

از جمله مسائل عمده‌ای که اسلام آن را تأیید کرده،مسأله ازدواج مکرر و چند همسری … تعدد زوجات با شرایط خاصی که دارد برای زن و مرد بهتر است از بی‌شوهری زنان و تجرد مردان و … شرافت همسری رسول خدا(ص) امری است مهم که شرایط خاص خود را داراست که قرآن کریم در …

اسلام اصولاً چند همسری را مذموم می داند امّا به دلیل عدم پذیرش اجتماعی در صدر اسلام … چیز می داند، اجازه می دهد مردان چند همسره، همسران خود را رها سازند تا خداوند از سعه ی خود …

چندهمسری مردان در اسلام چرا و با چه استدلال‌هایی به رسمیت شناخته شده است؟ … نه اگر می‌خواهی بدانی چقدر خدا تو را دوست دارد باید بدانی چقدر عادل هستی.

آیا در تمام دنیا، مسائل زنان را با چند همسری مردان حل می کنند؟ ….. چرا که خداوند در درون هر مردی دو قلب نیافریده (قران) وقتی قران خودش میگوید بهتر است …

قرآن مجید در این باره می فرماید: “او است كه شما را از نفس واحدی آفرید و همسر او را نیز از جنس او آفرید”. اعراف (7) آیه 189. منظور آیه آن است كه خداوند همسر …

شاید بتوان گفت علت این که زنان بهشتی، چه از جنس حوران بهشتی و چه آنان که وارد بهشت شدهاند دارای یک همسر هستند، این است که چند شوهری علاوه بر ناسازگار بودن با …

می گوییم که ما را کافر و زن نیافریدی». در زمینه این موضوع، … یکی از جملات و شعارهای فمینیستها این است که «نه خدا، نه مرد و نه هیچگونه. قانونی نمی ….. ما اسلام که چند شوهری را به کلی منسوخ کرد برای چند زنی، شرایط خاصی به نفع زنان. نائل شد و آن را …

حکم می دهند که در ازدواج موقتِ مرد رضایت همسر او شرط نیست زنان باید از این حکم بطور ضمنی بفهمند که ….. خدا منو نیافرید برای بچه و شوهر و. …. چیز به هم ریخت چون همسرم سالها زندگی و همراهی را داد تا چند روزی پنهانی با بیوه زنی خدا نشناس خوشگذرانی کند …

برچسب‌ها:, , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر