Qeta

خود گنه کاريم و از دنيا شکايت مي کنيم

ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ ” خود گنه کاریم و از دنیا شکایت می کنیم! غافل از خود، دیگری را هم قضاوت می کنیم! کودکی جان می دهد از درد فقر و ما هنوز… چشم می بندیم و …

خود گنه کاریم و از دنیا شکایت می کنیم! غافل از خود، دیگری را هم قضاوت می کنیم! کودکی جان می دهد از درد فقر و ما هنوز… چشم می بندیم و هرشب خواب …

شیخ بهایی — ‘خود گنه کاریم و از دنیا شکایت می کنیمغافل از خود دیگری را هم قضاوت می کنیمکودکی جان میدهد از درد و فقر و ما هنوزچشم می بندیم و هر …

خود گنه کاریم و از دنیا شکایت می کنیم غافل از خود دیگری را هم قضاوت می کنیم کودکی جان میدهد از درد و فقر و ما هنوز چشم می بندیم و هر شب خواب راحت …

ستاره سهيل در كوير تنهايي شهر راور.

آخرین خبر/ خود گنه کاریم و از دنیا شکایت می کنیم غافل از خود دیگری را هم قضاوت می کنیم کودکی جان می دهد از درد و فقر و ما هنوز چشم می بندیم و هر …

خودگنه کاریم و از دنیا شکایت می کنيم! غافل از خود، دیگری را هم قضاوت می کنيم کودکی جان می دهد از درد فقر و ما هنوز چشم می بندیم و هرشب خواب راحت می کنيم. عمر کوتاه …

آخرین خبر/ خود گنه کاریم و از دنیا شکایت می کنیم غافل از خود دیگری را هم قضاوت می کنیم کودکی جان می دهد از درد و فقر و ما هنوز چشم می بندیم و هر …

خود گنه کاریم و از دنیا شکایت می کنیم غافل از خود دیگری را هم قضاوت می کنیم کودکی جان میدهد از درد و فقر و ما هنوز چشم می …

دلگشا · @amm2014_m. نیستم بلبل که بر گلشن نظر باشد مرا باغهای دلگشا در زیر پر باشد مرا. جمهوری اسلامی ایران. Joined June 2017 …

آخرین خبر/ خود گنه کاریم و از دنیا شکایت می کنیم!غافل از خود،دیگری را هم قضاوت می کنیم!عمر کوتاه است و دنیا فانی و با این وجود…ما به این دنیای …

خود گنه کاریم و از دنیا شکایت می کنیم! غافل از خود، دیگری را هم قضاوت می کنیم! کودکی جان می دهد از درد فقر و ما هنوز… چشم می بندیم و هرشب خوا…

خود گنه کاريم و از دنيا شکايت مي کنيم غافل از خود،ديگري را هم قضاوت مي کنيم عمر کوتاه است و دنيا فاني و با اين وجود ما به اين دنياي فاني زود عادت …

خود گنه کاریم و از دنیا شکایت می کنیم! غافل از خود، دیگری را هم قضاوت می کنیم! کودکی جان می دهد از درد فقر و ما هنوز… چشم می بندیم و هرشب خواب …

خود گنه کاریم و از دنیا شکایت می کنیم غافل از خود دیگری را هم قضاوت می کنیم کودکی جان میدهد از درد و فقر و ما هنوز چشم می بندیم و هر شب خواب راحت می کنیم

خود گنه کاریم و از دنیا شکایت می کنيم! غافل از خود، دیگری را هم قضاوت می کنيم! کودکی جان می دهد از درد فقر و ما هنوز… چشم می بندیم و هرشب خواب …

خود گنه کاریم و از دنیا شکایت می کنیم! غافل از خود، دیگری را هم قضاوت می کنیم! کودکی جان می دهد از درد فقر و ما هنوز… چشم می بندیم و هرشب خواب …

خود گنه کاریم و از دنیا شکایت می کنیم. غافل از خود، دیگری را هم قضاوت می کنیم کودکی جان می دهد از درد فقر و ما هنوز. چشم می بندیم و هرشب خواب راحت می کنیم

خـود گنـه کاریم و از دنیا شکـایت مـی کنيم! غـافل از خود، دیگری را هـم قضـاوت می کنيم! کودکـی جان می دهـد از درد فقـر و ما هنوز چشم می بندیم وهرشب خواب راحت میکنيم!

خــود گنـــه کاریم و از دنیا شکــایت مـی کنيم! غـافل از خود، دیگری را هــم قضــاوت می کنيم! کودکــی جان می دهـــد از درد فقـــر و ما هنوز چشم می بندیم وهرشب خواب راحت …

خود گنه کاریم و از دنیا شکایت می کنيم! غافل از خود، دیگری را هم قضاوت می کنيم! کودکی جان می دهد از درد فقر و ما هنوز… چشم می بندیم و هرشب خواب راحت می کنيم!

معبر سایبری … کاریم و از دنیا شکایت می کنیم غافل از خود، دیگری را هم قضاوت می کنیم

خود گنه کاریم و از دنیا شکایت می کنيم! غافل از خود، دیگری را هم قضاوت می کنيم! کودکی جان می دهد از درد فقر و ما هنوز… چشم می بندیم و هرشب خواب راحت می کنيم!

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر