Qeta

قصیده مشوشست دلم از کرشمهٔ سلمی

شصت برگ : شمارهٔ 109 بخش قصیده و قطعه از دیوان رودکی. … مشوشست دلم از کرشمهٔ سلمی. 2. چنان که خاطر مجنون ز طرهٔ لیلی. 3. چو گل شکر دهیم در دل شود تسکین. 4.

شصت برگ : فهرست بخش قصیده و قطعه از دیوان رودکی. … شمارهٔ 109 : مشوشست دلم از کرشمهٔ سلمی · شمارهٔ 110 : سپید برف برآمد به کوهسار سیاه · شمارهٔ 111 : آن چیست …

شماره ١٠٩: مشوشست دلم از کرشمهٔ سلمی. مشوشست دلم از … چو گل شکر دهیم در دل شود تسکین. چو ترش روی … قصیده شماره ١٧٩: ز من معزول شد سلطان شیطان · ناصرخسرو …

وگذشته از این مثنویها انواع شعرهای دیگراز قبیل قصیده وقطعه و غزل ورباعی در …… شمارهٔ ۱۰۹ · رودکی قصاید و قطعات «. مشوشست دلم از کرشمهٔ. سلمی.

ز سوز دل بسوزانم قضا را. چو عارض برفروزی …. ودرم هست و بت لله رخان هست. غم نیست وگر هست نصیب دل اعداست …… مشوشست دلم از کرشمهٔ سلمی. چنان که خاطر مجنون ز …

برچسب‌ها:, , ,

فروشگاه مارکت سنتر