Qeta

ماه قيام ،ماه حسين ، ماه انقلاب ماه خروج پيشرومومنان بود ماه شکست دشمن قرآن وفتح حق ماه ظهور ع

ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب ماه خروج پیشرومومنان بود ماه شکست دشمن قرآن وفتح حق ماه ظهور ع. تبیان جمعه ۱۵ شهریور … دشمن قرآن وفتح حق ماه ظهور عدل به اهل جهان بود

ماه قيام ،ماه حسين ، ماه انقلاب ماه خروج پيشرومومنان بود ماه شکست دشمن قرآن وفتح حق ماه ظهور عدل به اهل جهان بود مردي قيام کرده به صحراي کربلا کز خاندان.

ماه قيام ،ماه حسين ، ماه انقلاب ماه خروج پيشرومومنان بود ماه شکست دشمن قرآن وفتح حق ماه ظهور عدل به اهل جهان بود مردي قيام کرده به صحراي کربلا…

. ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب. ماه خروج پیشرومومنان بود. ماه شکست دشمن …

ماه قيام ،ماه حسين ، ماه انقلاب ماه خروج پيشرومومنان بود ماه شکست دشمن قرآن وفتح حق ماه ظهور عدل به اهل جهان بود مردي قيام کرده به صحراي کربلا کز خاندان.

ماه قيام ،ماه حسين ، ماه انقلاب ماه خروج پيشرومومنان بود ماه شکست دشمن قرآن وفتح حق ماه ظهور عدل به اهل جهان بود مردي قيام کرده به صحراي کربلا کز خاندان.

. ماه قيام ،ماه حسين ، ماه انقلاب. ماه خروج پيشرومومنان بود. ماه شکست دشمن قرآن وفتح حق. ماه ظهور عدل به …

ماه شکست دشمن. ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب. ماه خروج پیشرومومنان بود. ماه شکست دشمن قرآن وفتح حق. ماه ظهور عدل به اهل جهان بود. مردی قیام …

ماه شکست دشمن ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب ماه خروج پیشرومومنان بود ماه شکست دشمن قرآن وفتح حق ماه ظهور عدل به اهل جهان بود مردی قیام کرده …

قیام یمانی یا قیام قحطانی از نشانه‌های ظهور، به قیام مردی از نسل امام حسین(ع)، از اهالی یمن اشاره دارد که پیش … بنابر روایات، قیام یمانی همزمان با خروج سفیانی خواهد بود. … امام صادق(ع) در روایتی خروج سفیانی را در ماه رجب دانسته است. … نشده اما برخی از اقدامات وی ذکر شده است؛ از جمله دعوت به حق، درگیری با سفیانی و فتح روم و قسطنطنیه.

ظهور به معنای نمایان شدن امام مهدی(عج) پس از غیبت کبرا و پیش از قیام برای برپایی عدل و داد است. … کلمه ظهور بر مواردی چون آشکار شدن دولت حق، آشکار شدن امر امامان معصوم، … ماه‌گرفتگی در آغاز یا آخر ماه رمضان، برخلاف عادت; خروج مردی از قزوین که … با سپاه سفیانی خواهد جنگید و اولین شکست را بر آنان تحمیل خواهد کرد.

چهارده معصوم (ع)

خشنودی تو مایه خشنودی خداست زیرا بود رضای خدا در رضای تو. هر بهره ای که برده‌ام از حُسن ….. حسیــــن آمـــــد کنـــــار نعش اکبــر …. ماه خروج پیشرومومنان بود. ماه شکست دشمن قرآن وفتح حق. ماه ظهور عدل به اهل جهان بود. مردی قیام کرده … گستران بود. مردی قیام کرده که تا روز رستحیز … جوان بود. تکمیل تاشود سند سرخ انقلاب.

ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب; ماه خروج پیشرومومنان بود; ماه شکست دشمن قرآن وفتح حق; ماه ظهور عدل به اهل جهان بود; مردی قیام کرده به صحرای کربلا …

ماه قيام ،ماه حسين ، ماه انقلاب ماه خروج پيشرومومنان بود ماه شکست …

ماه قيام ،ماه حسين ، ماه انقلاب. ماه خروج پيشرومومنان بود. ماه شکست دشمن قرآن وفتح حق. ماه ظهور عدل به اهل جهان بود. مردي قيام کرده به صحراي کربلا. کز خاندان خاتم …

برچسب‌ها:, , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر