Qeta

وابسته بودن! شدن! یا نبودن و نشدن! مسئله اینست…

وابسته بودن! شدن! یا نبودن و نشدن! مسئله اینست… گاهی تو وابسته ی دیگری یا چیزی می شوی. گاهی دیگری وابسته ی تو. ولی از آنجا که کشش چو نبود از آن سو چه سود …

ثبت نام و مهیا شدن برای نمایشگاه با اهداف از پیش تعیین شده و برگزاری به … تا نسبت به این مسئله رسیدگی نمایند تا دیگر شاهد این نابسامانی های خسران آور نباشیم. …. بابت پذیرفته نشدن از سوی کلیت سازمان و احیانا کار بعدی و یا بیکاری حتی …. به این کالاهای و روشها نداشته ایم تنها اکنون روز به روز بیشتر وابسته می شویم.

اینکه به شخص یا چیزی آنقدر وابسته باشیم که ترک کردن آن برایمان امکان‌پذیر … شباهت فراوانی به یکدیگر دارند و آن این است که همه این افراد احساس کامل نبودن و … هنگامی که رابطه قطع می‌شود شخص احساس تنهایی و تهی بودن می‌کند. … پس از آنکه احساس ناتوانی و محرومیت در شما از بین رفت باید به مسئله بازگشت …

بودن، یا نبودن (انگلیسی: To be, or not to be) یکی از تأثیرگذارترین بندهای … بودن، یا نبودن: مسئله این است … شکسپیر در ایران؛ چهار واگویه از ‘بودن یا نبودن’ …

در یک رابطه سرشار از وابستگی‌ آنچه بیش از هرچیز نمود دارد این است که معمولا ما … زمانی که ما در ارتباط با کسی وابسته شده‌ایم، احساس می‌کنیم با نبودن آن، ما نیز نابود می‌شویم . … فرد وابسته برای حفظ کردن افراد در کنار خود از هیچ کاری دریغ نمی کنند و حتی … به این مسئله فکر کنید که تنهایی نیز می‌تواند لذت بخش باشد و حتما لازم …

با سلام به انگلیسی ((بودن یا نبودن مسئله این است ))چی میشه ؟؟؟با تشکر. پاسخ. با سلام. To be or not to be, that is the question این جمله ، جمله ای در نمایشنامه ی هملت …

چرا برخی از خانم ها به همسرانشان وابسته می شوند و نیاز عاطفی شدیدی به حضور … هستند که می توان فرد را با وابستگی هایی با عمق زیاد و یا کم مبتلا سازد. … غالباً رفتار این زنان منفعلانه است در مورد هیچ مسئله ای اظهار نظر نمی کنند و … نکته مهمی که زنانی که با شخصیت های وابسته باید به آن توجه کنند، این است که زن …

محتویات. ۱ گفتاردها; ۲ جستارهای وابسته; ۳ منابع; ۴ پیوند به بیرون … «بودن یا نبودن: مسئله این است. آیا خِرَد را بایسته‌تر آن که به تیرها و تازیانه‌های زمانهٔ ظالم تن …

به بیان ساده تر باید نشان بدیم که بودن یا نبودن اونا فرقی برای ما نمیکنه. … اما مشکل فرهنگی بزرگ ما در این است که علاقه بیش از اندازه با وابستگی دیوانه وار یکی … آیا دوست داشتن یعنی وابسته بودن به کسی که عاشقش هستیم؟ …. اینطوری که معلومه همه از وابسته شدن و ابراز علاقه کردن میترسن. …. با نظرتون درباره این مسئله موافقم.

علاوه براین، طرح وارهٔ رهاشدگی می تواند با طرح وارهٔ وابستگی ابی کفایتی نیز ارتباط داشته باشد. … یکی از اهداف درمان، این است که به بیماران کمک کنیم تا به نگرشی واقع بینانه تر … آنها باشند و یا این که بیماران انسانهای ناقصی هستند و دیگران بدون شک این مسئله را می … وابسته شدن به درمانگر راه حلی ناکارآمد برای این طرحواره است.

میدانم که نمیخواهم زندگی کنم، اما جرات جدا شدن ندارم. … اما واقعیت این است که تأثیر تردید – خصوصاً اگر به رفتاری دائمی و مزمن … ترس از تصمیم گیری یا فوبیای تصمیم گیری، باعث می‌شود ما جرات انتخاب یک گزینه را از … ما با خرد کردن یک تصمیم به تصمیمهای کوچک‌تر، عملاً اصل آن تصمیم را کنار … بعداً به این مسئله فکر می‌کنم.

… شما هم با کلیشه‌هایی در رابطه با روانشناسی عشق و راه‌های عاشق کردن دیگران … همراه ما باشید، در این مطلب با روانشناسی عشق و ۱۴ عامل روانشناختی که … پژوهشی در سال ۲۰۱۶ نشان داد: برداشت عمومی این است که زن‌ها و مردهایی که … اما این مسئله در هر شرایطی صدق نمی‌کند. … خیره شدن در چشمان یکدیگر ایجاد اشتیاق می کند.

رگرسیون خطی، نرمال بودن توزیع مقادیر خطا یا نرمال بودن توزیع متغیر وابسته؟ … سؤال این است که در واقع کدام یک باید به عنوان “پیش‌فرض اولیه” استفاده از … که نرمال بودن توزیع مقادیر خطا، شرط اولیه (در کنار استقلال خطاها و هم خط نبودن متغیرهای مستقل) … وابسته، این شانس هنوز وجود دارد که با نرمال کردن آن، احتمال نرمال شدن توزیع …

ﻧﺮﻣﺎل در دو وﺿﻌﯿﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﮔﺮوه. ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎن ﺷﺪه آزﻣﻮن … دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزي ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺮان ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﺗﻮزﯾﻊ داده. ﻫﺎ. و ﯾﺎ ﺷﺎﺧﺺ … ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮي وارد ﻣﯽ. ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳـﺖ. ﮐﻪ اﯾﻦ آزﻣﻮن. ﻫﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﯾﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه را ﺑﯿﺶ از. ﺣﺪ. ﺳﺎده. ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ و در واﻗﻊ … ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺿﻌﯿﻒ. ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن آزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮ. ي ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ. ﯾﺎ ﺗﻮان آزﻣـﻮن آن. ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﻣـﯽ. ﮔـﺮدد و اﻏﻠـﺐ …… ﺷﺪن آزﻣﻮن ﮐﻠﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه، اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ …

هزینه‌های زندگیش را آنها می‌پردازند و هنوز در همه مسائل زندگی وابسته به خانواده‌اش است. … بر این اساس فرزند آنها تبدیل به یک فرد وابسته می‌شود که قادر به مستقل بودن نیست. … وابسته شود تا جایی که این وابستگی، باعث ترس و آرام نبودن کودک … و هنگام تنها شدن بهانه‌جویی و بیقراری می‌کنند، در صورتی که با جدا کردن …

واما اِخبار آنها از امکان رؤیت هلال با چشم غیر مسلح در مناطق معین یا در تمام مناطق و یا امکان … (شهادت دو شخص عادل) به رؤیت هلال این است که علم یا اطمینان به اشتباه آن نداشته باشیم. … پاسخ: پراکنده شدن گواهان در بلاد مختلف ممکن است موجب سلب اعتماد شود. … ۶ پرسش: مقلد معظم له هستیم آیا باید برای رؤیت هلال و عمل به تکالیف وابسته به …

برداشت من این است که می‌فرماید بیچاره دل در حلقه ٔزلفش که شبیه چوب چوگان است …. در مورد همجنسگرا بودن و یا نبودن این دو، بنده شخصاً نمى توانم هیچ نظرى بدهم چرا … و با عشق و درک و مهربانی جلوی پایمال شدن حقوق انسانی شهر وندان خود را گرفتند. ….. در همین باب، بى غرض بودن و یا با غرض بودن پرسش اصلاً، ابداً و به هیچ وجه مسئله اصلى …

شرطى خلاف واقع، قضیه اى است بدین صورت که: «اگر A برقرار باشد یا برقرار …. نکته نبود که روشن نشدن را مى توان از زدن استنتاج کرد، بلکه صرفا این بود که روشن شدن … مشکل این نوع شرطى این است که اگر بخواهیم آن را به گزاره اى تبدیل کنیم که ….. براى این که تصمیم در مورد تلازم دو جمله تا حدودى وابسته به قانون بودن یا نبودن …

رقابتی نبودن اقتصاد مهمترین دلیل کاربردی نشدن پژوهش در کشور است … اولین آن ها شناخت یک مسئله و یا مشکل است و سپس بیان و تعریف مسئله. … دلیل این عدم ارتباط هم این است که اقتصاد کشور ما یک اقتصاد رقابتی و … طرف آن را در نوآوری و رقابتی بودن می دانم و در طرف دیگر رعایت استانداردها را در اولویت می دانم.

در معرض آسیب بودن، طرز برخورد مادر – خانم ۳۰ ساله با مشکل افسردگی از کودکی، … شدن با سرطان مادر، احساس تنها بودن و بی‌ کس بودن، مساله تنهائی‌، خوب دانستن یا بد دانستن خود، ازدواج کردن برای بیرون آمدن از تنهائی‌، بچه دار شدن برای نجات از تنهائی‌ … آماده کردن کودک برای آمدن نوزاد – پسر ۲۲ ساله با احساس جالب نبودن زندگی‌، اضطراب …

بودن یا نبودن جریان سینمایی مسیحی آمریکا، مسئله این است… … یافتن) است که به معنای جای‌گیر شدن اعتقاد در قلب، یا تصدیق چیزی با اطمینان است. … Son of God; God’s Not Dead; The Heaven is For Real; Left Behind; Pure Flix …

واقعیت این است که پس از ترک وابستگی ها بدون شک آزادی و شادی های … مساله ای که باید با آن کنار بیاییم وابستگی های درونی خود ماست، رها شدن از …

مهم اما آن است كه ببينيم آيا مي‌توان با برهاني فلسفي پيشيني از نبودن و نشدن حادثه‌يي … آيا توسل به ذات و ماهيت پديده‌ها (به فرض دست يافتني و شناختي بودن) مي‌تواند ما را از … تب است يا دود سيگار علت سرطان است يا غرقه شدن در آب علت خفه شدن آدمي است؟ …. حق این است که نه روشنفكري ذات ثابتي دارد نه غرب نه مدرنيته، نه تكنيك، نه …

هر کسی برای ازدواج کردن یا ازدواج نکردن دلایلی دارد. … هدف برخی از مردم برای ازدواج این است که کسی را جایگزین عشق پیشین خود کنند. … که فراهم کردن هزینه‌ی زندگی از سوی مرد به معنای ضعیف بودن زن باشد. … اگر بیش از اندازه به پدر و مادرتان وابسته هستید ازدواج نکنید. …. الان منظور شما از حل شدن پیش از ازدواج چیه؟

هدف سیاسی دیگر اسلام مرزبندی با دشمنان و جناح های ضد اسلامی است. … مسئله وابسته نبودن و پيوسته و دنباله رو نبودن است، در قدرتهاى ديگر هضم و حل نشدن و … خداوند با توبيخ مسلمانان به يك نكته اساسى اشاره مى كند كه آيا با كشته شدن يا با مرگ …. وظیفه دیگر مسلمانان این است که با کافران شدید باشند(فتح،29) اما شدّت با همه کافران …

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر