Qeta

چو بد گوهر بروي سينه ي والا گهر شد

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع که هم در مصرم و هم در جای بیت الحزن دارم مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید … غزل شمارهٔ ۲۲۶۶: نیست روی عرق آلود به گوهر محتاج …. غزل شمارهٔ ۲۳۷۲: گرچه انفاس گرامی سینه صرف آه کرد …. غزل شمارهٔ ۲۴۵۷: شمع روشن شد چو اشک از دیده بینا فشاند ….. غزل شمارهٔ ۲۸۲۱: مبادا دولت دنیا نصیب بد گهر گردد.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع مشتاب بکشتنم که در دست توام مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را … ا | ب | پ | ت | ث | ج | ح | د | ر | ز | س | ش | ض | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی … رباعی شماره ۸: از بادهٔ لعل ناب شد گوهر ما … رباعی شماره ۶۷: لاحول ولا دور کند آن غم را … رباعی شماره ۱۰۳: شب گردم گرد شهر چون باد و چو آب.

شعله ای خاموش گشت و خانه ای بی نور شد گوهر ارزنده ای پنهان به خاک گور شد مادری … مادرم جای تو خالیست به کاشانه ما غمت آتش زده بر این دل دیوانه ی ما شمع این … لذت هر زندگانی را صفای مادر است سینه ام آکنده از مهر و وفای مادر است عالمی در ….. اندر بر معبود بدی او بزمین سر زاین نعمت والا گهر خالق سبحان شمسی که ازاو می …

تا کمی راه روی این دل من می لرزد قد طوبایی زهراست پدیدار شده چشم بد دور از آن قد رشیدت پسرم … تشنه ی وصلی و هنگامه ی دیدار شده تا صدای تو شنیدم … نیزه ها رفت چو بالا به سر خویش زدم …. از موج گوهر یاد كن … سینه ات یـا جگـرت یــا که سرت را ببرم؟ ….. بر مرکبش بنشست و «لا حول ولا. ….. هشت بر درج گهر انگشترش

گهر فشان شده طبعم بپای حضرت صادق عبادتم شده مدح و ثنای حضرت صادق گناه کارم و هرگز ره … رود چو در دل آتش برای حضرت صادق حیات می‌دهد از هر … در سینه ی پاک گوهر ری … اختری تابنده از برج ولا گوهر نابی زدریای حسن ….. چشم بد از قدر و جلال تو دور

+ نوشته شده در شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۰ ساعت 0:9 توسط مهدی سروری | نظرات … که براي همگان رحمت عام آوردي مظهـر حسـن … سينه ي اهل تولا شده صحن رضوي … گوهر نُه يم نور است و يم چار گهر … بــدم امــا ز تــو دوري نتــوانم مولا …. گوهر گمشده ي اهل ولا پيدا شد

اي به روي سينه ي ختم رسل صورتت قرآن ديگر ياحسن … شب شور و شعف اهل تولا شده امشب،که عیان وجه خداوند تعالی شده امشب،همه عالم چو دل آل علی غرق تجلا شده امشب،که ز هم غنچه ی نو رسته ی زهرا و علی وا شده امشب،گهر بحر شرف فاطمه شد مادر و مولای دو عالم،علی … امان، فخر زمان،روح و روان،سرّنهان،نور عیان،بلکه به هر عصر و زمان برده دل اهل ولا را.

یا حسن جان گهرِ علی بصر علی پسرِ علی یا حسن جان گل … روی تو وجهُ الله مولا یا حسن،امام ثارُالله مولا یا حسن. مولا یا حسن … قلب همه ی اهل ولا انیس و مأنوست. با نابودی ِ … تجلّی ِ نور حیّ قدیمی،چو بسم ا… الرّحمن … خانه ی زهرا و علی/لاله فشان شد ز شعف ….. یا حسن ای عشق رویت گوهر دریای سینه. کِی شود ….. دوست دارم که جون بدم/با نوای یا حسن.

زندگانی فاطمه علیهاسلام از آغاز تا انجام، نمونه و سرمشق است برای انسانهای فضیلت …. اند، آنان با علم و آگاهی بدین حقیقت که مقام والا و مرتبت علیای آن ستوده ی خداوند برتر از …. چو از رنگ تعین صاف شد اوصاف این دختر ….. گنجینه ی گوهر خدا بود …. که گلبن آتش طور است و گلشن سینه ی سینا …… احمد ار بی وی بُدی بودی چه بحری بی گهر.

غزل شمارهٔ ۲۵۶: شد چو گل از روی خندان، خرده زر رز… غزل شمارهٔ ۲۵۷: ….. غزل شمارهٔ ۴۷۴: چسان گردد تهی از عقد گوهر سینه در… غزل شمارهٔ ۴۷۵: …… غزل شمارهٔ ۱۱۹۳: شد چو عالمگیر غفلت، جاهل و دانا ی… غزل شمارهٔ ۱۱۹۴: ….. غزل شمارهٔ ۱۴۶۹: زاده بد گهر از پاک گهر ممتازست · غزل شمارهٔ ۱۴۷۰: …… غزل شمارهٔ ۲۵۱۲: هر که بال و پر چو سرو از همت والا… غزل شمارهٔ …

معنی دیگر نیز هست و می نمایاند که، واژه ی هنر از دید … چو این چار گوهر بجای آورد … انگندگی به جایگاهی والا و در خور می کشاند، تا آنجا … سینه دارند بر تخت شامی تکیه زنند. … بدین روی. دامنه ی سخن فردوسی، آنانی را هم که هنر را با. خواسته و پول می سنجند نیز …. شده بر بدی دست دیوان دراز … را بپذیریم که رستم از گهر (نژاد) بهره ای ندارد.

زندگاني فاطمه عليهاسلام از آغاز تا انجام، نمونه و سرمشق است براي انسانهاي … انديشه و اشراف وي بر امور جاري و سيطره ي او بر معارف و حقايق والا، کافي بود. …. چو از رنگ تعين صاف شد اوصاف اين دختر ….. که گلبن آتش طور است و گلشن سينه ي سينا …. گرچه طبعت در رثا چون بحر گوهر زاستي …… احمد ار بي وي بُدي بودي چه بحري بي گهر.

از این سروده ی بهار بر میآید که در دیده ی شاعر، سرزمینی که انسان در آن به دنیا میآید و در آن … او هر چند گوهر و نسب از کاشان داشت ولی خراسان را وطن خویش در معنای شهری ولایتی … (م .1322ق) ، که خود شاعری فحل بود و گنجینه ی ادب دیرین خراسان را در سینه دا شت. … را ندارد برای نمونه مسمط زیر( کودک زر دیوان ص14) که در سال 1283 سروده شده، …

سخن؛ به سانِ آناتِ هستی است و ستاره ی صبح که چون سمند بر سوادِ تیره می تازد؛ آن کس که …. سنائی؛ جان افشانِ جان است و نقاشِ شکر پاشِ گهر نوش که نوشداروی زخم و رنجِ جامعه را در … برای حاشیه نشینانِ فراموش شده،پاره پوشانِ سیه روزگار، له شدگان و مطرودین؛ … داشت لقمان یکی کریجی تنگ / چو گلوگاه نای و سینه ی چنگ.

نه آمد شد نه آغاز و نه انجام[2]. … تو همايي و من خسته ي بيچاره گداي … خداي کار چو بر بنده اي فرو بندد … آن سينه ي پر داغ که خصمت دارد … که خدا را بد از او کجا شايد[31]. … والا و خوب و پر نعم والا[32]. … (دنياپرستان) به مرداري، روي آوردند که با خوردن آن رسوا مي شوند، در حالي که در عشق و …. گوهر ديده کجا فرسوده اي …. تا نشناسي گهر يار خويش

آﻧﺴﻮي اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺎدي ﺧﺪا ﻋﺎدل اﮔﺎه اﺳﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮاي ﺧﻮﺑﯽ آدﻣﯿﺖ ﭘﺎداش وﺟﻮد دارد وﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﯾﺪ ﻗﺪرت. ﻓﻬﻢ ﺧﺪاو … ﺳﺎﻟﻬﺎ آﻣﺪﻧﺶ د ر ﮔﻬﺮ دﻟﺮﺻﺪ ﮐﻨﺪ را ﺷﺪ زﻏﯿﺐ ﭘﻨﺠﻪ ﻣﺮﻣﻮزدﻫﺪم … ﮐﻠﯿـــــــــــــﺪ ﮔـــــــــــــﻨﺞ ﺳـــــــــــــﻌﺎدت اﺛـــــــــــــﺮش ﮔﻨﺠﯿﻨـــــــــــــﻪ راز ﺳـــــــــــــﯿﻨﻪ ﺧـــــــــــــﻮد ﻣـــــــــــــﺎ … ﮔﻮﻫﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﺣﯿﺎط ﺟﺎودان ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺮوم ﻣﮑﻦ ﻗﭙﻪ ﭘﺮ ﻧﻮر ﭼﺸﻢ ﻣﺮا …. ازﻋﺮش …

آن اژدر بدگوهر پر خوف و خطر مرد * * * آن بربر غارتگر بي رحم و امان رفت آن شرکت ديرينه … بر پلنگ تيزدندان خون آهو شد مباح * * * طعمه ي شهباز گشت از روي حق کبک دري …. چو خون ز پيکر اين سرزمين ذخاير نفت * * * همي بسود ستمگر روان بود چون رود …… به ختم هفدهمين دوره داد رأي درست * * * ستوده ملّت والا نژاد نيک گُهر،

گوهر گمشده ی اهل ولا پیدا شد. تا چو «میثم» به درش دست گدائی نگرفت. کس ندانست …. داند خدا به سینه ی جانش نشان دمید. آن کس که … جان عالم رونمایش باد، روی داور است این. مثل زهرا …. صحن و سرای تو به گهر طعنه می زند … یکبار هم شده منِ بد را صدا کنید.

گوییم چو مستانه ، یا هو مددی مولا. تو منشاء … + نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۲ ساعت توسط مجتبی فلاح تفتی “وفا” | نظر بدهيد … ای گوهر یک دانه ی بازار معانی … دل پریشان ، سینه دریا ، همچو آهوئی دوان …. والی و والا و هم والاگهر اندر مقام … بخت بد را بین که جان را هم ز من مقدار نیست … برای شهیدان///محمدناصرصالحی فر تفتی.

+ نوشته شده در شنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۲ ساعت 20:25 توسط حسین غلامی | نظر بدهيد … با غمزه حالم بد مکن، از ریشه ویرانم مکن. 17/1/78. «نِفِسِ قُدسی» …. رُخ شادی زمن بیگانه شد. شعله ی غم خیمه خواهد زد به روی بامِ من … در صدف پنهان «غلامی» شد گُهر چون کیمیا ….. مَه روی تو. اشک چو گوهر به صدف سینه شکن بر دل است ….. به لاحول ولا ذکرم نمائی.

… رباب کجا ز روی دوست دل دشمنان چه دريابد چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا چو کحل بينش …. انداخت غزل ۱۷ سينه از آتش دل در غم جانانه بسوخت آتشی بود در اين خانه که کاشانه … نيافت بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت چشم بد دور کز آن تفرقه‌ات بازآورد طالع …. اظهار احتياج خود آن جا چه حاجت است آن شد که بار منت ملاح بردمی گوهر چو دست داد به …

معنی : (تلفظ: vālā) (= بالا) دارنده ی مقام و مرتبه ی مهم، به ویژه مقام و مرتبه ی دنیایی به صورت عنوان …

معنی … مترادف گوهر: اصل، تبار، حسب، نژاد، نسب، جوهر، ذات، جواهر، در، گهر، مروارید … و سرشت، (به مجاز) هر شخص یا چیز و والا و نفیس، (به مجاز) اشک، (در قدیم) (به مجاز) هر …. ما عبث در سینه ٔ دریا نفس را سوختیم ….. همی ریخت هر گوهری یک رده چو از خاک تا تیغ شد آژده .

رفتی چو از کنارم آتش زدی بجانم گوهر زدیده بارم مادرمرو زخانه. از غصه دل …. تو ماه آسمانی تو خوب تر ز جانی دارم بروی سینه از تو نشانه مادر. یادم نرفته …. خزان شد لاله ی عشق و امیدم گل نیلوفرم را دادم از دست. تمام هستی من ….. ز دستم دختری والا گهر رفت گلی خوشبوی با خون جگر رفت …… کی بد گمانم سیه به پوشم آید صدایت هر شب بگوش.

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر