Qeta

کنایه نماینده قم به صدرالساداتی: به جای استوری گذاشتن یک تماس با پدرتان بگیرید /شما به قم آمدید و بع

کنایه نماینده قم به صدرالساداتی: به جای استوری گذاشتن یک تماس با پدرتان بگیرید /شما به قم آمدید و بعد به فردو، کهک، تهران و کیاسر رفتید.

کنایه نماینده قم به صدرالساداتی: به جای استوری گذاشتن یک تماس با پدرتان بگیرید /شما به قم آمدید و بعد به فردو، کهک، تهران و کیاسر رفتید.

نماینده قم به صدرالساداتی: به جای استوری یک تماس با پدرتان بگیرید … به این استوری نوشت: «آقای صدرالساداتی شما به قم آمدید و بعد به روستای …

کنایه نماینده قم به صدرالساداتی: به جای استوری گذاشتن یک تماس با … او نوشت: «آقای صدرالساداتی به شما به قم آمدید و بعد به روستای فردو رفتید.

ماجرای گم شدن و پیدا شدن عضو مجلس خبرگان رهبری و برادرش تبدیل به حاشیه … به جای استوری گذاشتن یک تماس با پدرتان بگیرید /شما به قم آمدید و بعد به فردو، …

کنایه نماینده قم به صدرالساداتی: به جای استوری گذاشتن یک تماس با پدرتان . … مرکزی نظارت نکرده است، اول یک سوزن به خود بعد یک جوالدوز به دیگران بزنید، شما .

{کنایه نماینده قم صدرالساداتی: به جای استوری گذاشتن یک تماس با پدرتان بگیرید /شما به قم آمدید و بعد به فردو، کهک، تهران و کیاسر رفتید

کنایه نماینده قم به صدرالساداتی: به جای استوری گذاشتن یک تماس با … «آقای صدرالساداتی شما به قم آمدید و بعد به روستای فردو رفتید در شهر کهک …

کنایه نماینده قم صدرالساداتی: به جای استوری گذاشتن یک تماس با پدرتان بگیرید /شما به قم آمدید و بعد به فردو، کهک، تهران و کیاسر رفتید | منبع: …

ماجرای گم شدن و پیدا شدن عضو مجلس خبرگان رهبری و برادرش تبدیل به حاشیه خبری این روز‌ها شده است. … قم که پیشتر خبر گم شدن این دو برادر را تکذیب کرده در واکنش به این استوری نوشت: «آقای صدرالساداتی شما به قم آمدید و بعد به روستای … نماینده قم به صدرالساداتی: به جای استوری یک تماس با پدرتان بگیرید.

کنایه نماینده قم به صدرالساداتی: به جای استوری گذاشتن یک تماس با … «آقای صدرالساداتی شما به قم آمدید و بعد به روستای فردو رفتید در شهر کهک …

کنایه نماینده قم به صدرالساداتی: به جای استوری گذاشتن یک تماس با … «آقای صدرالساداتی شما به قم آمدید و بعد به روستای فردو رفتید در شهر کهک …

کنایه نماینده قم به صدرالساداتی: به جای استوری گذاشتن یک تماس با پدرتان بگیرید /شما به قم آمدید و بعد به فردو، کهک، تهران و کیاسر رفتید…

برچسب‌ها:, , ,

فروشگاه مارکت سنتر