Qeta

که غم قنوت نیاز نیازمندان است…

که غم قنوت نیاز نیازمندان است. از آن زمان که گرفتی ز مردمان بیعت جدال عهدشکن‌ها و پاییندان است. خوشا به تربت پاک تو سجده بردن ما تویی که نام تو …

اگر در آتش مهرت گداختیم چه غم جزای سوختگان در غمت دو چندان است به احتیاج سراغ از غم تو می‌گیریم که غم قنوت نیاز نیازمندان است از آن زمان که …

myleaderseyyed_ali. اگر در آتش مهرت گداختیم چه غم جزای سوختگان در غمت دو چندان است به احتیاج سراغ از غم تو میگیرم که غم قنوت نیاز نیازمندان …

جزاي سوختگان در غمت دو چندان است. به احتياج سراغ از غم تو ميگيريم. كه غم قنوت نياز نيازمندان است. از آن زمان كه گرفتي ز مردمان بيعت. جدال عهد شكن ها و پاييندان است.

که غم قنوت نیاز نیازمندان است… Image result for کربلا . تويی که نام تو در صدر سربلندان است. هنوز بر سر نی چهره تو خندان است. اگر در آتش مهرت …

مشک دور از دست گریان است و قدری دورتر / مانده بر صحرا لبی خندان و جسمی چاک … به احتياج سراغ از غم تو می‌گيريم. که غم قنوت نياز نيازمندان است.

تويی که نام تو در صدر سربلندان است/ هنوز بر سر نی چهره تو خندان است … به احتياج سراغ از غم تو می‌گيريم. که غم قنوت نياز نيازمندان است. از آن زمان …

اگر در آتش مهرت گداختیم چه غم؟ جزای سوختگان در غمت دوچندان است به احتیاج سراغ از غم تو می‌گیریم که غم قنوت نیاز نیازمندان است از آن زمان که …

که غم قنوت نياز نيازمندان است از آن زمان که گرفتی ز مردمان بيعت جدال عهدشکن‌ها و پاييندان است خوشا به تربت پاک تو سجده بردن ما تويی که نام تو در …

اگر در آتش مهرت گداختيم چه غم جزای سوختگان در غمت دو چندان است به احتياج سراغ از غم تو می‌گيريم که غم قنوت نياز نيازمندان است از آن زمان که گرفتی ز مردمان بيعت

که غم قنوت نیاز نیازمندان است از آن زمان که گرفتی ز مردمان بیعت جدال عهدشکن‌ها و پاییندان است خوشا به تربت پاک تو سجده بردن ما تویی که نام تو در صدر سربلندان …

که غم قنوت نياز نيازمندان است. از آن زمان که گرفتی ز مردمان بيعت جدال عهدشکن‌ها و پاييندان است. خوشا به تربت پاک تو سجده بردن ما تويی که نام تو …

اشعار استاد فاضل نظری سربلند تويی که نام تو در صدر سربلندان است هنوز بر سر … دو چندان است به احتياج سراغ از غم تو می‌گيريم که غم قنوت نياز نيازمندان است از آن …

وی در ادامه افزود: شاعرانی‌ که با مضامین آیینی و اهل بیت (ع) شعر می‌سرایند باید به … غمت دو چندان است به احتیاج سراغ از غم تو می‌گیریم که غم قنوت نیاز نیازمندان است.

تويی که نام تو در صدر سربلندان است هنوز بر سر نی چهره تو خندان است اگر در آتش … دو چندان است به احتياج سراغ از غم تو می‌گيريم که غم قنوت نياز نيازمندان است از آن …

آسوده ام از …

متن سروده تازه نظری به این شرح است: تویی که نام تو در صدر سربلندان … از غم تو می گیریمکه غم قنوت نیاز نیازمندان است از آن زمان که گرفتی ز …

فاضل نظری که به عنوان شاعر جریان ساز در دهه ۸۰ شناخته شد، شعرهایی قابل تامل در مورد عاشورا و امام … به احتياج سراغ از غم تو می‌گيريم که غم قنوت نياز نيازمندان است

که غم قنوت نياز نيازمندان است. از آن زمان که گرفتی ز مردمان بيعت جدال عهدشکن‌ها و پاييندان است. خوشا به تربت پاک تو سجده بردن ما تويی که نام تو …

اگر در آتش مهرت گداختیم چه غم جزای سوختگان در غمت دو چندان است به احتیاج سراغ از غم تو می‌گیریم كه غم قنوت نیاز نیازمندان است از آن زمان كه …

براى رفع غم واندوه, 117 …

تويی که نام تو در صدر سربلندان است هنوز بر سر نی چهره تو خندان است اگر در آتش … دو چندان است به احتياج سراغ از غم تو می‌گيريم که غم قنوت نياز نيازمندان است از آن …

متن سروده تازه نظری به این شرح است: تویی که نام تو در صدر سربلندان است/ هنوز … غم تو می‌گیریم/ که غم قنوت نیاز نیازمندان است/ از آن زمان که گرفتی ز مردمان بیعت/ …

فاضل نظری که به عنوان شاعر جریان ساز در دهه ۸۰ شناخته شد، شعرهایی قابل تامل در … به احتیاج سراغ از غم تو می‌گیریم که غم قنوت نیاز نیازمندان است.

اگر در آتش مهرت گداختيم چه غم؟ جزای سوختگان در غمت دو چندان است به احتياج سراغ از غم تو می‌گيريم که غم قنوت نياز نيازمندان است از آن زمان که …

بدانم و بميرم بهتر از آن است كه ندانسته بميرم! … لزوم رسيدگى به حال نيازمندان و جمع آورى اعانه‌ها …. همّ و غم روزی بدتر از زحمت کار است! 78 ….. و تأثير بكا در اين ميان به جايى مى رسد كه در عمل ام داود و نيز در قنوت وتر آمده است: “فان ذلك علامة الاجابة”(1) اين نشانه ى مستجاب ….. چنان كه در شبانه روز به نان احتياج دارند، به دعا و تضرع نياز دارند.

كه غم قنوت نیاز نیازمندان است. از آن زمان كه گرفتی ز مردمان بیعت جدال عهدشكن‌ها و پاییندان است. خوشا به تربت پاك تو سجده بردن ما تویی كه نام تو در …

تويی که نام تو در صدر سربلندان است هنوز بر سر نی چهره تو خندان است … غمت دو چندان است به احتياج سراغ از غم تو می‌گيريم که غم قنوت نياز نيازمندان است از آن زمان که …

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر