Qeta
ماده 14 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد:” در مورد ماده 12 هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی را وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند.” این ماده ترجمه …

تعدد اسباب، ممکن است به سه صورت مطرح باشد: طولی، عرضی و یا اجمالی. … در این صورت، مسأله تشخیص مسئول در اجتماع اسباب است که در این گونه موارد در تعیین …

كلمات كليدي : اجتماع اسباب، تداخل اسباب، اجتماعي طولي اسباب، اجتماع عرضي … بانک پژوهشگران وفرهیختگان · زندگی نامه فرهیختگان · معرفی پژوهشگران …. مشهورترین نظریه درباره تعیین سبب مسئول در اسباب طولی سبب مقدم در تأثیر است. … قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1370 به تبع قول مشهور فقها در فقه در ماده 364 سبب مقدم در …

ماده 14مسئولیت مدنی//پایان نامه درباره اجتماع اسباب · 92 ژانویه 18, 2019. ماده 14 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد:” در مورد ماده 12[1] هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی را وارد …

فروشگاه مارکت سنتر