Qeta
آگاهی نیست که زندگی را تعیین می‌کند زندگی است که آگاهی را می‌سازد. آموختن، رنج کشیدن است.

حسين ايماني‌جارجرمي، جامعه‌شناس شهري می گوید: روسپيگري در هر بخش از شهر ما به نوعي خاص، خودش را نشان مي‌دهد. در مناطق شمالي شهر فعاليت اكثر اين …

حقایقِ اعجاب انگیز از روسپیگری در تهران …. گروهی معتقدند نباید پرونده روسپی های ایران و به ویژه تهران را باز کرد و گروهی دیگر می گویند باید این تابو شکسته …

ژاله شادی‌طلب، استاد جامعه‌شناسی، در سال ۱۳٨٦ طی پژوهشی درباره زنان تن‌فروش در تهران، به نتایجی تکان‌دهنده رسید. طبق آماری که او به دست آورد ۴۲ …

شیوه‌های گوناگونی چون روسپیگری مذهبی که در دوره باستان درکشورهایی نظیر مصر، هند، یونان، ژاپن و ایران رایج بود. بدین ترتیب زنان در معابد به ارائه خدمات جنسی …

یافته ها نشان می دهد الگوی غالب فعالیت روسپیگری خیابانی در ایران، کار فردی است و به معنای اقتصادی “”بازار”” روسپیگری در این بخش کاملاً شکل نگرفته است.

فروشگاه مارکت سنتر