Qeta
بین فردی که دوست دارند باشند با کسی که هستند، تعادل برقرار می کنند.

بلوغ اجتماعی مرحله ای از رشد است که در آن یک جوان به توانایی ایجاد و مدیریت … در بیان کوتاه کسی که به مرحله بلوغ عاطفی رسیده باشد از یک هوش …

کسانی که به بلوغ عاطفی نرسیده اند، همواره نیازمند محبت و توجه هستند و … که به رشد شناختی، عاطفی و اجتماعی رسیده اند این است که نقاط ضعف و …

لذا رسیدن به بلوغ اجتماعی صرف نظر از تاثیرات اجتماعی و پیشرفت اجتماعی و … به عبارت کلی تر بلوغ اجتماعی مرحله از رشد می باشد که انسان به … این تفاوتها بوجود میاید ،تفاوتی که در خلقت وجود دارد که کسی مقصر بر ان نیست و …

خیلی از افراد فکر می کنند که اگر کسی به بلوغ جنسی رسید، آمادگی لازم برای ازدواج را هم پیدا … رسیدن به بلوغ اجتماعی هم برای ازدواج شرط مهمی است.

هر جامعه دارای آداب و رسوم و فرهنگ و پوششی خاص است و بالطبع هر کس که در این جامعه زندگی می کند باید با آن آشنا باشد. افرادی که به بلوغ اجتماعی …

افرادی که به بلوغ فکری رسیده اند دارای ذهنی باز هستند و می توانند از تجربیات … اگر کسی هستید که تلاش می کنید بالغ شوید، کمکتان خواهیم کرد در این بخش از …. او مسائل زندگی اعم از شخصی، اجتماعی و سیاسی را درک و با آنها عاقلانه برخورد می کند، …

با این رشد فرد به کسی احساس نیاز می‌کند، که بتواند هیجانات عاطفی، مسائل … در این مرحله کسی به مرحله رشد و بلوغ اجتماعی رسیده است که از خود …

کسی که به بلوغ شخصیتی رسیده از خود شناخت نسبی دارد. از فلسفه‌ی … بنابراین پیش از ازدواج رسیدن به بلوغ اجتماعی را در خود و طرف مقابل به دقت بررسی کنید.

کلید واژه ها: خانوادهدخترانبلوغ جنسیبلوغ روانیبلوغ اجتماعیوالدین … عقلی»[4] که رسیدن به آستانه بزرگسالی است، می¬توان گفت که دورة نوجوانی از 12 سالگی تا …. همسر یا شغلی انتخاب می‌کند که بازتاب کسی است که او می‌خواهد باشد یا در آینده بشود.

برای یک انتخاب مناسب در ازدواج لازم است که هر فرد به مراحل بلوغ رسیده باشد. … هر کسی که می خواهد ازدواج کند نباید نوجوان باشد، او باید از لحاظ جسمی بالغ باشد. ازدواج یک کفش … ای نوع بلوغ در زندگی زناشویی و اجتماعی افراد نقش بسیار مهمی دارد.

بلوغ اجتماعی مرحله تکاملی بلوغ انسان است که موجب تعیین شخصیت اجتماعی فرد می‌شود. به عبارت دیگر بلوغ جنسی مرحله‌ای از نمو بدن است که در آن تمام صفات جنسی … است که معمولااز نه تا هجده سالگی و زمانی که وزنِ دختران تقریباً به ۵۰ کیلو رسید …

رسیدن به بلوغ جسمانى در انسان ها چندان فرقى نمى کند و معمولا در مردها پانزده سال … اما بلوغ عقلانی که از آن به بلوغ فکری و بلوغ روانی و بلوغ رشد تعبیر می شود، … برای اثبات تکلیف و بعضی از امور حقوقی، اقتصادی و اجتماعی بلوغ و رشد مطرح است. از جمله شرایطی که برای قبول مسئولیت تکلیف ذکر کرده اند بلوغ است و کسی که به …

۲۲ سال رسیده است.

و طبق نظر مشهور فقها، حد بلوغ، زمان روئیدن موی زهار است و کسی که این اماره در … مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم … حوزه کودکان و نوجوانان که می‌تواند آثار سوء اجتماعی را باعث گردد در خصوص …

بلوغ اجتماعی مرحله ای از رشد است که در آن یک جوان به توانایی ایجاد و مدیریت یک … در بیان کوتاه، کسی که به مرحله بلوغ عاطفی رسیده باشد از یک هوش هیجانی در حد …

در واقع بلوغ عاطفی باعث پیش رفتن شما در مسیر رسیدن به هدفهایی که دارید در زندگی … به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده موفقیت در زندگی مشترک و روابط اجتماعی افراد … فرد بعد از بلوغ عاطفی به این درک می رسد که هیچ چیز یا هیچ کس دیگری نمی …

خیلی مهم است که بدانید که اگر به بلوغ رسیده باشید، این تمرینات عضلات شما را شکل … فکر کردن درمورد کسی که دوستش دارید یکی از اتفاقات عادی دوران بلوغ است.

فصل زندگی هر کس دارای سه مرحله بلوغ جسمی، بلوغ روانی و بلوغ اجتماعی است که یکی پس … حال می‌خواهیم با شما از دورانی حرف بزنیم که به اصطلاح پیش از بلوغ است. … تا وقتی کودک به سن بلوغ رسید و خود را در دنیای ناشناخته بلوغ دید، دچار … این روانشناس اجتماعی با اشاره به اینکه تغییرات دوران بلوغ در پسران و …

مشکلات و دام های مختلف جسمی ، روانی ، اجتماعی همانند بسیاری از بیماری های عفونی و … منظور از بلوغ ، رسیدن به وضعیتی است که فرد به احساس توانایی جنسی و قدرت ….. متقابلا در کسانی که دچار بلوغ دیررس هستند، عدم ترشح به موقع هورمون های جنسی …

فردی که به رشد عاطفی کامل رسیده باشد در زندگی اجتماعی توانایی برقراری ارتباط … در مقابل کسانی که به بلوغ عاطفی رسیده اند، از محبت و عاطفه شان به عنوان یک …

بدین ترتیب کلیه کسانی که به سن بلوغ شرعی به نحو مذکور رسیده باشند،. یعنی در دختران نه سال تمام قمری (۸ سال و ۹ ماه شمسی) و در پسران ۱۵ سال تمام قمری.

البته هر کس به بلوغ برسد، حتماً به تکلیف هم رسیده است، ولی هر کس به تکلیف … در حالی که متأسّفانه سنّ رشد و بلوغ عقلی و اجتماعی آنان کاهش نیافته است و به …

جامعه وقتی به بلوغ اجتماعی رسیده است که هر کسی در درجه اول به فکر اصلاح خویش باشد و نه کور خود و بینای دیگران و بر آن باشد که دیگران را به زور …

تا وقتی که مهارت های کنترل خشم، حل مسئله، سازش و در کل بلوغ فکری و … آمادگی قبل از ازدواج ، رسیدن به آن درجه از رشد و بلوغ شخصیتی است. … موقعیت و نقش مناسبی در اجتماع ندارد، و به لحاظ مادی وابسته به خانواده است، کسی است که با توجه به سنش دستاورد چندانی ندارد. … نشانه عدم بلوغ اجتماعی و شخصیتی فرد

کسی که به بلوغ عاطفی رسیده است می داند ، گاهی باید از همسرش بخواهد که به صحبت … می‌شود بلوغ عاطفی را مانند تمام بلوغ ها از جمله بلوغ فکری ، بلوغ اجتماعی و … که …

دلیلهای واجب شدن کارهای عبادی و اجتماعی دختران از ۹ سالگی … (هیچ کس را نمی‌توان بعداز رسیدن به سن بلوغ، به عنوان جنون یا عدم رشد ، محجور نمود، مگر آن‌ که ….. کسی که با دختری ازدواج کند و پیش از نُه سالگی، با او در آمیزد و به دختر آسیبی وارد آید …

رسیدن به سن بلوغ جسمی، بیانگر مسئولیت پذیری در جامعه است. … مثلا کسی را در نظر بگیرید که به بلوغ فرهنگی نرسیده باشد. … مردی که می خواهد همسرش را بخاطر دانشگاه رفتن طلاق دهد نتوانسته به بلوغ اجتماعی و فرهنگی برسد.

کسی که به بلوغ جنسی رسیده و میل جنسی او و تمایل او به جنس مخالف کاملا …. منظور از بلوغ عقلی اجتماعی که طرح افزایش حداقل سن ازدواج به دنبال آن …

فروشگاه مارکت سنتر